Szachy. Sport, Psychologia, Filozofia,

Łukasz Herman

Szachy

Sport Psychologia Filozofia

Książka ta, choć pokazuje i wyjaśnia typowe metody walki, nie jest podręcznikiem gry sensu stricto. Jej adresatami są czytelnicy, którzy posiadają już pewną kulturę myśli szachowej; czytelnicy intuicyjnie podejrzewający królewską grę o skrywane bogactwa metafizycznych znaczeń, gotowi dokonać przewartościowania dotychczasowych  poglądów na jej naturę. W pracy uznano złożoność i piękno szachóww wymiarze sportowym, psychologicznym i filozoficznym. Omówiono między innymi przyczyny powszechnych błędów, oryginalne metody treningu, istotę walki psychologicznej, środki psychologicznego nacisku oraz wytyczne ogólnej teorii walki.

Całość rozważań eksponuje wysoce humanistyczną wartość intelektualnej rywalizacji.

32.45 zł
Autor: 
Łukasz Herman
Nr kat.: ISBN 978-83-62908-58-5