Redakcja

Redakcja Panoramy Szachowej

Redaktor naczelny - Jan Piński - jzpinski@gmail.com

Biuro redakcji - Jerzy Moraś - jerzy.moras@gmail.com

Kontakt: tel.(22) 440 82 58 i tel.kom. 607 616 339.