Redakcja

Redakcja Panoramy Szachowej

Redaktor naczelny - Jan Piński - jzpinski@gmail.com

Biuro redakcji - Jerzy Moraś - jerzy.moras@gmail.com

Kontakt: tel. +48 607 616 339

E-mail: info@penelopa.pl